AD VEctors
jūsų ĮMONĖS TEISĖS PARTNERIS

TEISINĖS PASLAUGOS

Teisės specialistai patars ir nukreips tinkame linkme, kokios teisinės formos steigti įmonę – UAB, MB, IĮ, AB ir kt.


Atliks steigiamo juridinio asmens – pavadinimo patikrą VĮ Registrų centre, Patentų biure dėl pavadinimo panašumo ar tapatumo į kitus juridinius asmenis ir/ar prekės ženklus.

Parengs steigimo dokumentus – steigimo sutartis, steigimo aktus, įstatus, nuostatus, steigimo protokolus.

Taip pat teikiame prašymus dėl laikino pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą, teikiame pagalbą tvirtinant steigimo dokumentus pas notarą ir registruojant naują įmonę Juridinių asmenų registre.

Konsultuosime skolų klausimais.

Paruošime taikų kreipimąsį – pretenziją dėl skolos grąžinimo, sudarysime atsiskaitymo grafiką.

Paruošime taikos sutartį dėl skolos grąžinimo. 

Parengsime pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškinį dėl skolos išieškojimo įprastine ginčo teisena. 

Suteiksime pagalbą su antstoliais išieškant skolas pagal vykdomuosius dokumentus. 

Paruošime vekselius dėl įsiskolinimo grąžinimo per tam tikrą laiką išduodant skolos dokumentą (vekselis naudingas abiems pusėms, kadangi nepradedamas skolos teisminis išieškojimas, išvengiama papildomų išieškojimo išlaidų; jei klientas negrąžina skolos vekselyje nurodyta data, skola išieškoma efektyviai ir greitai tarpininkaujant notarui).

Teisės specialistai atliks teisinį galiojančių sutarčių auditą, kurio metu nustatys, ar galiojančios sutartys atitinka įstatymų reikalavimus, ar užtikrina kliento interesus, pateiksime išsamius pasiūlymus dėl šių sutarčių keitimo.

Peržiūrėsime Jūsų įmonėje naudojamus darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, asmens duomenų apsaugos dokumentus, įvertinsime juos pagal naujausius teisės aktus ir pateiksime jų tobulinimo rekomendacijas. 

Teisinis auditas apims įmonės steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimamų įsipareigojimų, garantijų, rizikos, verslo partnerių ir klientų, darbo sutarčių, turto įsigijimo ir kitų svarbių įmonės veiklos aspektų teisinį įvertinimą. 

Teisinis auditas įmonėse atliekamas ne tik verslo įsigijimo ar perleidimo atvejais, tačiau ir siekiant užtikrinti tinkamą bei stabilią įmonės veiklą.

Teisės specialistai paruoš kiekvienos įmonės veikloje būtinus įmonės vidaus administravimo ir darbuotojų saugos, sveikatos dokumentus. 

Paslauga apims šiuos dokumentus:

 • įmonės vadovo įsakymai, 
 • darbo tvarkos taisyklės, 
 • darbo užmokesčio apmokėjimo taisyklės, 
 • pareiginiai nuostatai, 
 • darbuotojų sutikimai dėl asmens duomenų rinkimo, 
 • konfidencialios informacijos sutartys, 
 • komercinių paslapčių sąrašai.

Teisės specialistai pagal individualų užsakymą paruoš naujas sutartis ir peržiūrės įmonėje esamas:

 • pirkimo–pardavimo, 
 • nuomos, 
 • rangos, 
 • paslaugų, 
 • vežimo, 
 • jungtinės veiklos,
 •  panaudos, 
 • franšizės, 
 • autorines, 
 • licenzines, 
 • nekonkuravimo, 
 • konfidencialumo, 
 • darbo ir kitas.

Taip pat bus teikiamos konsultacijos dėl sutarčių vykdymo kontrolės, nutraukimo ar pakeitimo, užtikrinant kitos sutarties šalies sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Konsultuosime sutartinės atsakomybės taikymo klausimais.

Mediatoriai taiko ginčų sprendimą neteismine tvarka, paruošia taikos sutartis mediacijos procese. 

Taikinamasis tarpininkavimas – alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kurio metu mediatorius ar keli ginčų taikinimo tarpininkai padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą šeimos bylose, verslo, darbo klausimais ir intelektinės nuosavybės srityje.

Vadovaudamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymu teiksime paslaugas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams (dalyviams) norintiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Perkančiosioms organizacijoms padėsime sukurti viešųjų pirkimų teisinę bazę, parinkti pirkimo būdą, parengsime pirkimo dokumentus  – sutartis, technines sąlygas bei išvadas dėl jų atitikimo teisės aktams, paruošime procedūrinius dokumentus (raštus, protokolus ir kt.), konsultuosime įvairiais viešųjų pirkimų klausimais.

Tiekėjams (dalyviams) – atliksime perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo  -sąlygų analizę, padėsime paruošti pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus bei susirašinėjant su perkančiąja organizacija, konsultuosime dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bei pateikiant pretenzijas, atstovausime atliekant pirkimo procedūras.

Teikiama asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcija.

Teisės specialistai atliks tvarkomų asmens duomenų auditą bei paruoš asmens duomenų tvarkymo dokumentus – asmens duomenų tvarkymo taisykles, apsaugos politiką, vaizdo duomenų tvarkymo taisykles, duomenų tvarkymo veiklos įrašus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkas (sutikimo, nesutikimo formas), elektroninio pašto ir kitų IT priemonių naudojimo tvarkas, privatumo ir slapukų politikas, pranešimų ir atsakymų formas priežiūros institucijoms, duomenų subjektams, sutartis dėl asmens duomenų tvarkymo. 

Atstovausime įmonės interesus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

Teisės partneris

Tel. + 370 699 96 966