AD VEctors
jūsų ĮMONĖS FINANSŲ PARTNERIS

FINANSINĖS KONSULTACIJOS IR FINANSŲ VALDYMO PASLAUGOS

Finansinių ataskaitų peržvalga

Mūsų specialistų žinios ir patirtis leidžia kokybiškai padėti Jums spręsti kylančius verslo klausimus, susijusius su  finansinėmis ataskaitomis, apskaita ar mokesčiais. Mes taip pat galime nustatyti Jūsų verslo tobulintinas ir galimų rizikų sritis.

Atlikdami peržvalgą, mūsų specialistai padės jums identifikuoti galimą problemą, kol ji dar netampa realia grėsme ir rizika Jūsų verslui. Mes galime Jums pasiūlyti savo konsultacijas, patarimus ir kitokią pagalbą  ir toliau ieškant sprendimo kaip spręsti susidariusias situacijas versle.

Bendrovės finansų srities vertinimas

Finansų srities tyrimas, dažniausiai įvardijamas bendruoju terminu “due diligence”, reiškia “reikalingą atidumą”. Ir būtent atidumas ir yra labai svarbu vertinant verslą ir atitinkamas jo detales prieš pasirašant verslo sutartis bei priimant kitus svarbius sprendimus. 

Mūsų specialistai atlikdami finansinės srities tyrimą, pasiruošę padėti Jums surasti tuos tinkamus sprendimus būsimiems Jūsų verslo pasirinkimams.

Mokestinės konsultacijos ir peržvalgos

Konsultuojame visais su Įmonės veikla susijusių mokesčių skaičiavimo, deklaravimo, apskaitos klausimais.

Atliekame mokesčių peržvalgas, įvertiname apskaičiavimo teisingumą, galimas mokestines rizikas.

Atliekame Įmonės apskaitos skyriaus vertinimą, funkcijų paskirstymą tarp darbuotojų, teikiame pasiūlymus dėl apskaitos optimizavimo.

Mokesčių skaičiavimas ir deklaravimas

Įvairių su Įmonės veikla susijusių mokesčių identifikavimas, paskaičiavimas, deklaravimas Mokesčių administratoriui.

Sandorių,  investicinių planų, strateginių planų, Įmonės pertvarkymo projektų finansinių dalių skaičiavimo ir aprašymo paslaugos

Atliekam įvairių kitų sandorių,  investicinių planų, strateginių planų, Įmonės pertvarkymo projektų finansinių dalių skaičiavimo ir aprašymo paslaugas.

Finansų partneris

Tel. +370 656 36 787